دلگرم - بازی آنلاین

بازی آزمایشگاه  مایعات یک بازی فکری ریاضی است. مقدار درست مایع را با استفاده از پیمانه های آماده شده اندازه بگیرید. با سریع حل کردن معماها امتیاز بیشتری بگیرید. در مراحل بعدی این بازی آنلاین مایع های رنگی متفاوتی هستند که باید فقط در پیمانه های خودشان ریخته شوند. به اعداد هر پیمانه دقت کنید و معمای هر مرحله را حل کنید و به مراحل بعدی بروید.

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !

hits

بازی های بیشتر

بازی فکری خروج از پارکینگ

بازی فکری خروج از پارکینگ

۴ سال پیش - 3.3K بازدید
بازی شکموی حرفه ای

بازی شکموی حرفه ای

۴ سال پیش - 3K بازدید
بازی پیچ های شل

بازی پیچ های شل

۴ سال پیش - 1.4K بازدید
بازی لیوان خوشحال

بازی لیوان خوشحال

۴ سال پیش - 2.3K بازدید
بازی فکری خط کشی

بازی فکری خط کشی

۴ سال پیش - 1.8K بازدید
بازی علامت پول ها

بازی علامت پول ها

۴ سال پیش - 1.7K بازدید
بازی آنلاین سودوکو چالشی

بازی آنلاین سودوکو چالشی

۴ سال پیش - 2.1K بازدید
بازی حافظه ای حیوانات خانگی

بازی حافظه ای حیوانات خانگی

۴ سال پیش - 1.8K بازدید
بازی شکستن بلوک ها

بازی شکستن بلوک ها

۴ سال پیش - 1.6K بازدید
بازی پازل ۱ خطی

بازی پازل ۱ خطی

۴ سال پیش - 2.2K بازدید
بازی الکترودها

بازی الکترودها

۴ سال پیش - 1.4K بازدید
بازی فرار خوک

بازی فرار خوک

۴ سال پیش - 1.4K بازدید
بازی آنلاین شطرنج

بازی آنلاین شطرنج

۴ سال پیش - 1.1K بازدید
بازی کارت حافظه ای ماشین ها

بازی کارت حافظه ای ماشین ها

۴ سال پیش - 1.1K بازدید
بازی چالش ضرب

بازی چالش ضرب

۴ سال پیش - 892 بازدید
بازی معمای معبد

بازی معمای معبد

۴ سال پیش - 1.2K بازدید
بازی آنلاین پازل خط

بازی آنلاین پازل خط

۴ سال پیش - 1.1K بازدید
بازی آنلاین آشپز جهانگرد

بازی آنلاین آشپز جهانگرد

۴ سال پیش - 986 بازدید
بازی آنلاین چالش تفریق

بازی آنلاین چالش تفریق

۴ سال پیش - 867 بازدید
بازی آنلاین پرش توپ

بازی آنلاین پرش توپ

۴ سال پیش - 1K بازدید
بازی شکل داخل جعبه

بازی شکل داخل جعبه

۴ سال پیش - 795 بازدید
بازی کارت حافظه ای حیات وحش

بازی کارت حافظه ای حیات وحش

۴ سال پیش - 987 بازدید
بازی کارت های خراشیدنی

بازی کارت های خراشیدنی

۴ سال پیش - 814 بازدید